June 5, 2009

Arbets- & distansmitrahelg

Under helgen 29–31 maj hade vi ett dubbelevenemang på Dharmagiri: både en arbetshelg med 9 deltagare och en distansmitrahelg för män, med 5 deltagare.
(på bilden: Viryabodhi, Vanamoksha, Kia och Maud.)

Vi delade på matlagning och annat ansvar. Viryabodhi ledde de gemensamma meditationerna och pujan, och drog sig sedan tillbaks till det gröna huset med de manliga mitrorna (Daniel, Johannes, Lennart & Roger).

Studiegruppen
Vi diskuterade de sista 3 kapitlen i Vision & omvandling – Buddhas ädla åttafaldiga väg, av Sangharakshita; alltså fulländad medvetenhet, samadhi och strävan (i den ordningen). Vi hade också en timme på lördagskvällen då vi tog upp några frågor runt Sangharakshitas meddelande som nyligen skickats ut till Orden och den vidare VBV-sanghan. När vi gick in på fulländad strävan fick vi själva välja ett område där vi upplever att vi är oskickliga eller har ett mönster av oskickliga vanor. Sedan delade vi detta i en reflektion med en annan person, där den ena personen reflekterade högt runt temat och den andre bara lyssnar, är en sorts vittne – något som Ratnaguna introducerade under sitt besök i våras. Lite senare reflekterade vi
över en strategi att kreativt bemöta och arbeta med detta mönster. Deltagarna fann detta hjälpsamt.

Arbetshelgen
Innan eftermiddagsmeditationen på lördagen gjorde studiegruppen gemensam sak med arbetsgänget en dryg halvtimme eller så. Det främsta området som fick uppmärksamhet denna helg var slänten mot gröna huset – där det en gång fanns en mur – för att avtäcka den berghäll som nu ser dagens ljus; fast det återstår mycket att göra för att slutföra detta projekt. En design och form får växa fram med tiden. Alla tyckte i alla fall att det var skönt att ha fått bort muren och den så omtalade rundeln (en stor grobädd för prästkragar och ogräs). Denna del av tomten känns nu mer öppen och de två husen verkar närmre varandra. Några andra arbetade på en ny slänt nedanför fårhuset (med fyllnadsmaterial från rundeln), plockade bort sten, rensade både där och i andra rabatter. Jöran och Birgitta rensade, städade och skapade en ny ordning i städskrubben (som alltid har en tendens att fyllas med saker, samt började få lite ordning i verkstaden. (de andra deltagarna på helgen var: Charlotte, Kia, Maya, Vanamoksha, Sara, Ratnasara och Maud.)

Det var en mycket fin stämning och för egen del upplevde jag att det fungerade bättre denna gång, med parallella aktiviteter, att de gemensamma meditationerna var djupa och fokuserade, de gemensamma måltiderna harmoniska och sanghaskapande. Trots det ska jag nästa gång vara en fullvärdig deltagare i arbetshelgen. Det gick bra men var lite krävande och splittrande.

Nästa arbetshelg är 9–11 oktober, se retreatprogrammet för alla datum!


Tack alla, för ert bidrag denna helg!

med metta,
Viryabodhi

No comments:

Post a Comment