January 27, 2010


Retreater framöver
2010

Du bokar och finner mer information på hemsidan www.vbv.se

1. Meditationsretreat 18–21 februari (3 dygn),
1500 kr (950 kr) En intensiv meditationsretreat, leds av Padmachitta och Viryabodhi.
2. Fördjupningsretreat 11–14 mars (3 dygn),
1800 kr (1150 kr) Under denna långhelg får du både en fördjupad upplevelse av meditation och lära mer om grunderna för den buddhistiska läran, bland annat etik, visdom och om Buddha, den uppvaknade vägledaren. Leds av Viryabodhi, Maya Simson m.fl.
3. Retreat i påsk ”De 4 Frigörande Frågorna till De 4 Ädla Sanningarna” 1–5 april, 1800 kr (1150 kr)

Under denna retreat kommer vi att utforska en av de mest grundläggande undervisningarna i buddhismen, men på ett lite nytt sätt – genom presentationer, meditation, personliga reflektion och pujor. Leds av Hridayacandra och Gunaketu.
4. Meditation och reflektion 15–18 april (3 dygn) , 1200 kr (750 kr)
Temat för denna retreat är ”Lyssna, reflektera och meditera – på verser från Dhammapada”. Ledare är den erfarne ordensmedlemmen Ratnaguna från England.
5. Meditationsretreat ”Metta i liv och praktik” 12–16 maj (4 DYGN), 1800 kr (1150 kr)
Denna retreat kommer mestadels att vara i tystnad och ger oss en chans att fördjupa vår praktik och upplevelse av metta. Leds av Viryabodhi, Vadhhaka och Ratnasara. Vi har också praktiksamtal, diskussion, ledda meditationer, puja och vår underbara natur i maj.
6. Arbetsretreat, 20–23 maj (3 dygn), (dana),
leds av Viryabodhi m.fl. (mestadels trädgårdsjobb)
7. Arbetsperiod 1–10 juni, (dana),
leds av Viryabodhi (målning, trädgårdsjobb m.m.)
8. Sommarretreat 23–30 juli (7 dygn), 3000 kr (2000 kr)
Temat för sommarretreaten meddelas senare. Leds av Viryabodhi & någon annan.

No comments:

Post a Comment