February 16, 2010

Den första familjeretreaten







Nyligen höll vi den första familjeretreaten i VBV:s svenska historia; i England och på andra ställen har man länge hållit sådana, av olika längd och tema. Denna retreat växte gradvis fram från flera träffar under sensommar och höst 2009, bl.a. vad vi kallade en barndag i slutet av augusti, hemma hos Pia ute på norra Värmdö. Då bildades en grupp som planerade för en retreat och nu har den alltså varit. (Fotona är från Erik Forslund.)



Så här skriver Per Wikman Svahn, som deltog med sin fru och två barn:

”Hur ska det här bli?” – det var vi nog många som undrade när vi för första gången prövade på en familjretreat på Dharmagiri en helg i februari.

Upplägget bestod dels av ”vanliga” meditationstillfällen för de vuxna, då de som inte mediterade hjälptes åt att ta hand om barnen. Dels var det kortare samlingar i meditationsrummet som barnen kunde vara med på. Det var en verklig höjdare för vår treåring att få gå fram och tända ett ljus samtidigt som vi sjöng ett mantra. Barnen fick också pröva på en ledd kroppsmeditation av Vanamoksha och en enkel mettameditation som Martin höll i.

Det fanns också tillfällen för reflektion. Maria ledde en kreativ och livlig diskussion med vuxengruppen om hur en buddhistisk praktik påverkar föräldrarollen. Barn är naturligt närvarande och uppmärksamma på sin omvärld, vilket vi kan lära oss mycket av. De utmanar oss ofta och ger oss därmed möjligheter att träna på att prata och handla skickligt och bli mer medveten om känslor och tankar. Här lyftes NVC (”Non-violent communication”) fram som ett bra verktyg.

Arrangörsteamet hade också ordnat med lekar och andra aktiviteter som engagerade hela familjen. Skattjakten som tog oss in i vedboden och upp på vinden i garaget var väldigt spännande för de små barnen och risballongerna vi skickade iväg på kvällen under en gnistrande stjärnhimmel blev en magisk stund för både vuxna och barn. Utelekar som kull och pulkaåkning, liksom promenader i de vackra, snöhöjda omgivningarna var också uppskattade.

Familjeretreaten blev en fin upplevelse att dela tillsammans, vilket både berodde på alla som var med och bjöd på sig själva och på en stor omsorg och detaljerad planering från ett engagerat och kunnigt arrangörsteam. Det hela gav mersmak och jag hoppas att det kommer att bli fler liknande tillfällen för föräldrar och barn i sanghan att träffas igen.

Per Wikman Swahn

Boktips
Här är några böcker jag själv har haft stor nytta och glädje av i mitt föräldraskap:


Burns, Sarah. A Path for Parents, What Buddhism Can Offer. Windhorse Publications (UK), 2007.
Gustafsson, Lars H. Upptäcka livet. PAN/Norstedt, 1998.
Kabat-zinn, Myla, and Jon Kabat-zinn. Everyday Blessings The Inner Work of Mindful Parenting. Hyperion, 2008.
Kashtan, Inbal. Föräldraskap från hjärtat: att föra medkänsla, kontakt och valfrihet vidare till nästa generation: en presentation av hur Nonviolent Communication kan användas av föräldrar och andra vuxna. Friare Liv Konsult, 2006.
Juul, Jesper. Ditt kompetenta barn: på väg mot nya värderingar för familjen. Månpocket, 2009.

No comments:

Post a Comment