March 16, 2010

Arbetsperioder & kommande retreater


Under sommaren kommer vi att ha flera arbetsperioder då du kan komma upp till Dharmagiri och hjälpa till med underhåll, trädgårdsjobb, och vad det kan bli – samt att bara vara där. Vi återkommer med mer information om innehåll och program för dessa perioder närmare sommaren. Men här har du i alla fall datumen, samt datum för de kommande retreaterna, som vi vill rekommendera. Kontakta mig på viryabodhi (at) gmail.com om du vill veta mer eller boka på arbetsperioderna. För att boka på retreaterna mailar du till VBV: info (at) vbv.se

Meditation och reflektion
15–18 april (3 dygn) , 1200 kr (750 kr) Temat för denna retreat är ”Lyssna, reflektera och meditera – på verser från Dhammapada”. Ledare är den erfarne ordensmedlemmen Ratnaguna från England.

Meditationsretreat ”Metta i liv och praktik” 12–16 maj (4 DYGN), 1800 kr (1150 kr) Denna retreat kommer mestadels att vara i tystnad och ger oss en chans att fördjupa vår praktik och upplevelse av metta. Leds av Viryabodhi, Vadhhaka och Ratnasara. Vi har också praktiksamtal, diskussion, ledda meditationer, puja och vår underbara natur i maj.
Arbetsretreat, 20–23 maj (3 dygn), (dana), leds av Viryabodhi m.fl. (mestadels trädgårdsjobb)
Arbetsperiod 1–8 juni, (dana), leds av Viryabodhi (målning, trädgårdsjobb m.m.)
Arbetsperiod 21–23 juni, (dana), leds av Viryabodhi (målning, trädgårdsjobb m.m.)
Sommarretreat 23–30 juli (7 dygn), 3000 kr (2000 kr) Temat för sommarretreaten meddelas senare. Leds av Viryabodhi & någon annan.

med metta,
Viryabodhi

No comments:

Post a Comment