November 24, 2012

Mansretreat november 2012

... av Mikeal Th och Johan S.
Under denna långhelg utforskade vi med Vaddhakas hjälp Triratnas system av andlig praktik, som i grova drag har fyra delar, fem med en princip som löper genom alla: integration, positiva känslor, andlig död och andlig pånyttfödelse. Den femte delen eller faktorn är andlig mottaglighet/receptivitet. Det finns en hel del att läsa och kolla in om detta system, bl.a. på Kamalasilas frikostiga sajt: www.kamalashila.co.uk/ Vaddhaka bor och verkar i Tallinn, på vårt Triratnacenter där: Budakoda.

Mikael Th och Johan S, som bor i Stureby, fick kreativa impulser och skapade denna teckning.


detalj.

No comments:

Post a Comment