April 8, 2013

mars på Dharmagiri

vitsippor, ett säkert vårtecken? (förvisso i början av april)

Maya skriver:

Månaden började med retreaten ”qigong och meditation” med Padmasurya och Maya och 8 deltagare. Efter knappa två veckor hölls ordensretreat för den nordiska sanghan, ledd av Parami från England där 19 ordensmedlemmar anslöt. Dagarna efter startade en fullsatt påskretreat som leddes av Advayasiddhi och Dayadharini.

Pannan, vår eviga följetong (!) lär oss mycket om tålamod och att hitta kreativa lösningar. Några komponenter har bytts ut allteftersom och deltagarna på ordensretreaten fick tålmodigt duscha i ljummet vatten och sova med extra filt i sängen, åtminstone i det gröna huset. I skrivande stund fungerar varmvattnet och ytterligare en komponent är på väg via posten via oss.

Vill också förmedla den underbara lyckan och glädjen i att glida fram på skidorna över fälten på skaren i flödande solsken!

Viryabodhi är nu tillbaka från Nya Zeeland och jag står nu i tur att ge mig av till Akashavana, Spanien. Vi ses i mitten av juli igen – trevlig sommar på er!

Maya


1 comment: