April 8, 2013

Rapporter från Maya


detalj på ladugårdsdörr

Dharmagiri, februari 2013

Februari var en stilla månad ur retreatperspektiv. Den planerade introduktionstretreaten i början av månaden var vi tvungna att ställa in på grund av för få anmälda.

Första skotern i Väster Bännbäck har gjort entré. Fördelen är att inte behöva göra upp skidspår själv! Nu ringlar sig skoterleder lite här och där, trevliga att följa över fält och skog. Fick mig en premiärtur där vi åkte runt och tittade på djurspår. Till och med spår av lo såg vi. Det är underbart med denna nära kontakt med skogen och dess invånare.

Ett möte har vi i Dharmagiri-gruppen haft (Pär, Viktoria och undertecknad. Viryabodhi är fortfarande bortrest). En planering gjordes upp hur och när kommande praktiska göromål ska utföras under sommaren och hösten.

För en dryg vecka sedan upptäckte jag att pelletspannan inte fungerade som den skulle. Det har gjort att jag behövt raka ur glöd och sot varje dag. Ett flertal telefonsamtal med reparatörer har till slut lett fram till var det troliga felet ligger. Nya delar har nu skickats efter och en reparatör kommer hit i början på nästa vecka för åtgärd. Fördelen när fel uppstår är, att jag får chansen att lära mig lite mer om denna vidunderliga tekniska konstruktion!

Vårt nya kontor börjar nu bli färdigt och kommer att behöva bli uppmöblerat. I enlighet med vår miljöpolicy ska vi i första hand återanvända saker. Så vi söker ett skrivbord, en hurts el dyl (att ställa skrivare/kopiator på), en kontorsstol.januari 2013

Inte bara kylan har sänkt sig över Bännbäck utan även stillheten och den ultimata tystnaden. Möter en och annan granne på den dagliga promenaden och får en stunds trevligt småprat. De sociala kontakterna utvidgas och alltfler börjar känna till oss. Ett par nya är eventuellt på ingång till vår meditationsgrupp som vi fortsätter med fram till vår. Genom att annonsera ut när vi har introduktionsretreater blir också Sala-folket bekant med vår logga. Någon gång i framtiden får vi kanske till en liten sangha här!

Sanghahelgen blev månadens händelse som bröt av stillheten här. Vi var fyra och en halv stycken (en kom under söndagen) som fortsatte processen med att förvandla det gamla köket i gröna huset till ett kontor. Det är fortfarande under förvandling, men gipsskivorna som med viss möda kom upp på väggarna gör att det nu definitivt ser ut som ett rum och inte som ett kök under rivning. Det stora rummet bredvid, med den öppna spisen, blev också målat. Stor trivselskillnad blev det! Rummet ser nu varmt och inbjudande ut.

Inga möss har synts till inomhus! Jag har envetet gått och tätat alla misstänkta springor och hål i och det verkar ha gett resultat. Inte bara dessa tätas. Det finns otaliga små draghål både här och där i båda husen och jag tätar så gott det nu går.

Det finns gott om icke-retreat-dagar att välja på om du skulle vilja komma upp och bara vara!

Med metta,
Maya

No comments:

Post a Comment